Bamboos

Plant Name
Chusquea culeou
Fargesia nit. Red Panda (Jiuzhaigou
Fargesia nitida Black Pearl
Fargesia nitida Volcano
Fargesia rufa
Fargesia Viking
Phyllostachys aureo-sul Spectabilis
Phyllostachys nigra